O nás

V roce 1905 byl v naší obci založen Sbor dobrovolných hasičů.

Ve staré hasičské pamětní knize se píše:
Obec Rozsochatec, která v minulosti nebyla velkou obcí, se založením hasičského sboru nespěchala. Příčinou bylo zřejmě to, že velkostatek měl vlastní stříkačku a majitel Otto Mettal dal svolení k tomu, že v případě požáru v obci se může použít.

Po velkém požáru 2. ledna 1905 v panském dvoře, rozhodlo obecní zastupitelstvo na své schůzi dne 14.ledna 1905, hasičský sbor založit. Při požáru byla totiž stříkačka, ale chyběla organizovaná jednotka, která by dovedla proti požáru úspěšně zasáhnout. Založením sboru byl pověřen člen výboru obecního zastupitelstva, důchodní velkostatku pan Antonín Žáček. Jmenovaný pověření přijal a na občanském shromáždění, které se konalo 5.února 1905 v panském hostinci, objasnil účel a poslání hasičského sboru. Při této příležitosti vyzval přítomné, aby se přihlásili do sboru buď za členy činné nebo přispívající.

Na obecním úřadě se do 26.února 1905 přihlasilo 17 mužů pro činnou službu a rukoudáním se zavázali ,,službě hasičské se věnovati dle sil svých svědomitě vykonávati‘‘. První valná hromada se konala 19.března 1905 v panském hostinci. Přítomno bylo 28 členů. Jeden zakládající, 15 činných a 12 přispívajících. Starostou hasičů se stal Emanuel Polák - nájemce dvora...

Ukázka pamětní knihy z roku 1905.

Nyní má naše organizace 96 členů. Z toho je 13 žen a 29 mladých hasičů a dorostenců. Dospělí členové se pravidelně zúčastňují okrskových soutěží.