Vánoční, předsilvestrovská diskotéka

Letošní diskotéku jsme uspořádali v naší hasičské klubovně. Každý si opět přinesl malý dáreček. Čekalo na nás malé občerstvení, které nám připravili naši vedoucí. Hezky jsme si zasoutěžili a zatancovali. Na závěr si každý vylosoval dárek, zapálil si prskavku a nahlas jsme přivítali nový rok 2020!!!!!!