Tajenka

Protože jsme se v zimě stále nemohli scházet, vymyslela nám naše vedoucí po soutěži fotografické soutěž další. V nepravidelných intervalech nám psala nápovědy k tajence. Hledali jsme písmenka na různých cedulích v obci a sem tam se i něco nového dozvěděli. Některé nápovědy nás pěkně potrápily, ale nejen nás i naše mamky. Z písmenek jsme pak poskládali nápis:  Hasičská zbrojnice. Pak  jsme ještě museli k této budově dojít a přečíst celý název . Tajenka zněla: "Obecní hasičská zbrojnice". Kdo poslal správný název, tomu vedoucí dala nápovědu i k pokladu. Byli v něm nějaké drobnosti a sladkosti. Výherci pak na první schůzce obdrželi ještě plyšáka. První byla Kristýnka Jeřábková, duhé Anetka a Barča Svobodovi a třetí Víťa Rejzek.