Hra Plamen 2020/2021 - okresní kolo

Do tohoto ročníku nám opět zasáhl Covid-19. Podzimní kolo závodu požárnické všestrannosti se sice uskutečnilo v Sobíňově, ale hned další týden začal zákaz shromažďování, a tak jsme se od října nemohli scházet.

Odpadlo tedy jarní obvodové kolo. Okresní kolo se nakonec mohlo uskutečnit. Do tohoto kola se ale mohla přihlásit všechna družstva celého okresu a ne jako jindy, kdy mohla postoupit vítězná družstva z obvodových kol. Naše paní vedoucí se s námi poradily, a tak nás do okresního kola přihlásily a my jsme začali nacvičovat. Zúčastnit se mohlo pouze starší družstvo. Soutěžilo se v požárním útoku, štafetě dvojic a štafetě mezinárodní CTIF. Nacvičovali jsme na hasičském hřišti s novým materiálním vybavením pro požární útok, které bylo zakoupeno z dotace MŠMT - nové hadice, sací koš, rozdělovač a proudnice.

Soutěž se konala 22. května na hasičském stadionu Dukla v Havlíčkově Brodě. Nakonec se jí zúčastnilo pouze 10 družstev mladých hasičů z celého okresu. Naše družstvo obsadilo  7.místo. Na tak krátkou dobu nácviku, hlavně požárního útoku, to je dobré umístění.