Hasičská hodinovka

Ve středu 16. 6. 2021 uspořádali mladí hasiči u fotbalového hřiště takový malý ocásek Knycké pětihodinovky. Pozvali všechny děti i dospělé na hodinový běh, chůzi, procházku, aby tak podpořili slané děti nemocné cystickou fibrózou.

Trať vedla od fotbalového hřiště po cestě pod most, který je pod tratí a zpět. Měřila 800 m. Akce se zúčastnilo 21 dětí a 7 dospělých. Celkem naběhali, někteří ušli, rovných 100  kilometrů.

Nejvíce kol naběhal mladý hasič Petr Fousek, který trasu zdolal 10 x, a tak za hodinu naběhal 8 km. Vítězi ale byli všichni, kteří přišli a podpořili tuto charitativní akci. Všichni zúčastnění si odnesli malou odměnu. Nejmladšímu účastníku Jiříčkovi  byl jeden rok a tři měsíce.