Dotace od MŠMT

SDH Rozsochatec obdržel od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na základě rozhodnutí č. 502017 ze dne 30.6.2017 neinvestiční dotaci ve výši 29 000 Kč na podporu klubů z Programu VIII.

Jedná se o zabezpečení pohybové, sportovní a tělovýchovné činnosti dětí a mládeže.