SDH Rozsochatec

Ve staré hasičské pamětní knize se píše: Obec Rozsochatec, která v minulosti nebyla velkou obcí, se založením hasičského sboru nespěchala. Příčinou bylo zřejmě to, že velkostatek měl vlastní stříkačku a majitel Otto Mettal dal svolení k tomu, že v případě požáru v obci se může použít.

Po velkém požáru 2. ledna 1905 v panském dvoře, rozhodlo obecní zastupitelstvo na své schůzi dne 14.ledna 1905, hasičský sbor založit. Při požáru byla totiž stříkačka, ale chyběla organizovaná jednotka, která by dovedla proti požáru úspěšně zasáhnout. Založením sboru byl pověřen člen výboru obecního zastupitelstva, důchodní velkostatku pan Antonín Žáček. Jmenovaný pověření přijal a na občanském shromáždění, které se konalo 5.února 1905 v panském hostinci, objasnil účel a poslání hasičského sboru. Při této příležitosti vyzval přítomné, aby se přihlásili do sboru buď za členy činné nebo přispívající... více historie

-

SDH Rozsochatec obdržel od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na základě rozhodnutí č. 502017 ze dne 30.6.2017 neinvestiční dotaci ve výši 29 000 Kč na podporu klubů z Programu VIII. Jedná se o zabezpečení pohybové, sportovní a tělovýchovné činnosti dětí a mládeže.

-

nahoru | vytisknout

Copyright SDH Rozsochatec, www.sdh-rozsochatec.cz