Závod požárnické všestrannosti

Závod požárnické všestrannosti mladých hasičů a dorostenců se konal v sobotu 5.10.2013 v Mírovce. Bylo krásně, ale zima - vál silný vítr, hlavně na kopcích a na polích. Závodu se zúčastnilo 52 hlídek starších a 49 hlídek mladších hasičů.Z našeho sboru se zúčastnily dvě hlídky starších a po jedné hlídce z družstva A a družstva B mladších mladých hasičů.

Také se zúčastnily dvě dorostenky - Denisa Kubátová a Tereza Pešoutová. Hlídky - MH v počtu 5 dětí- plnily úkoly ze zdravovědy, topografie, požární ochrany, střílely ze vzduchovky a lezly po laně. Hlídky starších obsadily 8. a 40. místo,hlídka mladšího družstva A obsadila 16. místo a hlídka družstva B, která byla složena téměř ze samých nových členů, obsadila 39. místo. Obě naše dorostenky obsadily krásné 2. místo. Kdo chtěl, tak si mohl zaběhnout ,, běh na 60 m s překážkami". Adélka Haláková obsadila v této disciplině 2. místo mezi mladšími mladými hasičkami a Jan Zadina 2. místo mezi staršími mladými hasiči.Ve velké konkurenci se naši mladí hasiči neztratili.

nahoru | vytisknout

Copyright SDH Rozsochatec, www.sdh-rozsochatec.cz