Pálení čarodějnic

Již po několik let pořádá náš sbor pálení čarodějnic na fotbalovém hřišti.Tak i letos připravili naši mladí hasiči různé soutěže pro děti i dospělé. Z hasičských disciplin to byla chůze po kladině a motání hadic.Dále se soutěžilo v chůzi ve dvojicích se svázanýma nohama, poznávání koření se zavázanýma očima, prolézání obručemi, skákáním se švihadlem, poznávání věcí v přikrytém košíku, házení míčky na cíl.

Letos si přišlo zasoutěžit 111 dětí i dospělých.Kdo se zúčastnil všech disciplin odevzdal lístek se svým bodovým ohodnocením a obdržel malou odměnu. Ze všech lístků byli vylosováni tři soutěžící, kteří obdrželi pěkné odměny. Byli to: Ruby Fárka, Míša Šulistová a Zdeněk Špilka.

Porotou,kterou vedl starosta sboru K. Pazderka, byly vybrány tři ,, nejkrásnější čarodějnice,,: Natálka Holasová, Jana Špilková a Natálka Piskačová.

Potom byla zapálena hranice pod fotbalovým hřištěm. Zábava pokračovala posezením při opékáním vuřtů.

nahoru | vytisknout

Copyright SDH Rozsochatec, www.sdh-rozsochatec.cz