O pohár starosty obce - mladí hasiči

V sobotu 10. září uspořádal náš sbor dobrovolných hasičů již V. ročník soutěže v požárním útoku ,,O pohár starosty obce,, a k 40. výročí založení mladých hasičů. Soutěž mladých hasičů začala v 10 .00 hodin na fotbalovém hřišti. Zasoutěžit si přijela družstva z Čachotína, Kojetína, Libice nad Doubravou, Dolní Krupé a Radňova. Soutěžící byli rozděleni podle věku na mladší a starší družstva.

Z našeho sboru soutěžilo jedno družstvo mladší a jedno družstvo starší. Na společném nástupu přivítal všechna družstva i diváky starosta sboru pan Pazderka ml., kde se zmínil o založení mladých hasičů před 40 lety. Předal slovo starostovi obce panu Havelkovi, který také přivítal všechny přítomné a popřál jim hodně úspěchů v soutěži.

Na nástupu stáli také bývalí vedoucí mladých hasičů, kterým starosta hasičů poděkoval za jejich práci a předal jim pamětní list, ženám ještě kytičku. Potom začala soutěž v požárním útoku. Naše družstva si vedla velmi dobře, a tak se umístila takto: mladší družstvo obsadilo 2. místo a starší se umístilo na krásném 1. místě. První tři místa byla odměněna medailí. Všechna družstva si odnesla tašky s cenami, diplom a polárkový dort. Soutěž se vydařila, přálo nám i pěkné počasí.

nahoru | vytisknout

Copyright SDH Rozsochatec, www.sdh-rozsochatec.cz