Soutěžní stezka a volba nejkrásnějších čarodějnic v Rozsochatci.

Vedení SDH Rozsochatec vyhlásilo na podvečer 30. dubna tradiční soutěž „O nejkrásnější čarodějnici“. V letošním ročníku soutěže dětských čarodějnic a čarodějů bylo těžké vybírat ty nej… Proto bylo rozděleno devět cen mezi výherce, které vybrala porota složená ze starosty hasičů Jakuba Dobrovolného, starosty TJ SOKOL Dušana Svobody, starosty obce Jaroslava Krédla a vedoucích mladých hasičů Evy Jelenové a Milušky Dobrovolné. Na prvním místě se umístila Zuzanka Fousková, na druhém místě Kristýna Jeřábková, na třetím místě byl porotou vybrán jeden z čarodějů Lukáš Špilka, na čtvrtém místě se umístila Kamila Křivská, páté místo obsadila Lucie Špilková, šesté místo obsadila Kateřina Křivská, sedmé a osmé místo obsadily sestry Adéla a Tereza Rejzkovy a deváté místo obsadil další čaroděj Dan Polanský.

Mladí hasiči uspořádali též pro děti a dospělé od 17.30 hod. na fotbalovém hřišti zábavnou soutěžní stezku, na které každý obdržel body za plnění jednotlivých úkolů a za účast na všech stanovištích, pak sladkou odměnu. Soutěže se zúčastnilo 100 soutěžících, z nichž byli vylosováni tři výherci. První výherkyní se stala Jana Haláková, druhá výherkyně byla Hana Šolcová a třetím vylosovaným se stal Sam Krédl. Soutěžily nejen děti, ale i dospělí. Všichni výherci dostali pěkné odměny, ale pořadatelé nezapomněli ani na ostatní masky, které také dostaly drobnou odměnu. Během akce bylo zajištěno občerstvení včetně opékání uzeniny na ohýnku. Jakmile se začalo šeřit, zapálili dobrovolní hasiči připravenou hranici s čarodějnicí.

 

/Lenka Hyršová/

nahoru | vytisknout

Copyright SDH Rozsochatec, www.sdh-rozsochatec.cz