Každoroční klání čarodějnic v Rozsochatci.

Poslední dubnový den se opět slétly na fotbalové hřiště v Rozsochatci více jak tři desítky čarodějnic a čarodějů a nechyběla ani čarodějnická babička Marie Fousková. Nejprve mladí hasiči připravili zábavnou stezku se soutěžemi pro děti i dospělé. Každý, kdo prošel všechna stanoviště a splnil úkoly, dostal malou sladkou odměnu v podobě perníkového netopýra. Po té následovala soutěž o nejkrásnější čarodějnici, kterou v letošním roce vyhrála Kristýnka Jeřábková, na druhém místě se umístil Petr Fousek a na třetím místě byla porotou vybrána Sylva Horáková. Porotu tvořili tři starostové, starosta SDH Jakub Dobrovolný, starosta TJ SOKOL Dušan Svoboda a starosta obce Jaroslav Krédl, v rozhodování pomáhala a soutěž moderovala Miluška Dobrovolná. Po převzetí cen měli výherci ještě milou povinnost vylosovat tři výherce ze soutěžní stezky. Těmi se stali Veronika Bartáková, Johanka Scanderica a Jakub Jeřábek.

Program pokračoval zapálením hranice s čarodějnicí a posezením do pozdních hodin. Po celé odpoledne dobrovolní hasiči též zajistili prodej občerstvení, a kdo měl zájem, mohl si rovněž opéct uzeninu. Tato tradice k pálení čarodějnic v Rozsochatci neodmyslitelně patří. Po chladném týdnu akci přálo i krásné počasí.

/Lenka Hyršová/

nahoru | vytisknout

Copyright SDH Rozsochatec, www.sdh-rozsochatec.cz